Povioderm Antiseptic Solution %10

Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda, derişik haliyle 3-5ml olarak kullanılır. Ameliyat bölgelerinin dezenfeksiyonunda ve antiseptik yıkamalar içindir. Ameliyat bölgelerinin hazırlanmasında, doktorun aksini bildirmediği halde derişik olarak uygulama alanının tüm yüzeyi, film tabakası ile kapatılacak şekilde kullanılmalıdır. Cilt, yara ve yanık bölgelerin çevresinin dezenfeksiyonunda kullanılır. Uygulama alanına, bir bez yardımı ya da direkt sürerek uygulanır.

Kategoriler: